Strojna  oprema

Izdelava posameznih komponent

Potrebe in želje trga vedno bolj zahtevajo fleksibilnost posameznih izvajalcev in dobaviteljev, kar nam narekuje širitev naše dejavnosti na strojno področje.
Za potrebe lastne proizvodnje elektro opreme, kot tudi za potrebe zunanjih naročnikov izrišemo in izdelamo manjše strojne oz. mehanske komponente, ki lahko služijo kot samostojen izdelek ali sestavni del večjih naprav ali sistemov.

Izdelava manjših naprav

Našo dejavnost smo se odločili razširiti tudi na mehansko področje, in sicer kot ponudnik izdelave in dobave manjših naprav in strojev, ki jih običajno ponujamo v sodelovanju z našimi partnerji – strojegraditelji. Vse večkrat se namreč iz različnih razlogov in potreb kaže želja naših naročnikov, da jim nudimo celovito storitev izdelave teh naprav.

Izdelava linij in avtomatizacija

Kompleksnejše stroje, celice ali linije ponujamo izključno v sodelovanju z našimi konstantnimi naročniki – strojegraditelji, kar povsem jasno opredelimo že v fazi povpraševanja in ponudb. Pri teh izvedbah v končni fazi lahko nastopamo ali v vlogi podizvajalca ali nosilca posla, kar pa predhodno jasno dorečemo z naročniki.

Strojna obdelava kovin

Strojno področje odpira tudi določena povpraševanja in potrebe po strojni obdelavi kovin, kar pa trenutno izvajamo zgolj v sodelovanju z našimi tako imenovanimi hišnimi poslovnimi partnerji. S takšnim pristopom naročniku omogočimo, da na enem mestu pridobi ponudnika za različne storitve, ki jih potrebuje.

Pošlji povpraševanje