Elektro  meritve

Izvajanje elektro meritev

Elektro meritve izvajamo za električne in strelovodne inštalacije, ki so v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih, saj s tem preverjamo ustreznost elektro inštalacij in naprav glede na trenutne predpisane standarde. Elektro meritve zaznajo kakršno koli napako v napeljavi, ki jo je treba čim prej odpraviti, da sistem ustrezno deluje. 
Kakovost in natančnost meritev zagotavljamo z usposobljenimi izvajalci električnih inštalacij NPK-2.

Merilna ekipa

Elektro meritve spadajo v specifično dejavnost, zato imamo v podjetju ustrezno usposobljen strokovni kader, ki upošteva ter redno spremlja predpisane standarde za izvajanje pregleda zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. Elektro meritve je treba izvesti pred prvo uporabo napeljave v objektu, periodično in vsakič po popravilu oziroma po spremembi ali zamenjavi elektro inštalacije, saj lahko le tako preverimo pravilno in varno delovanje celotnega sistema.

Pošlji povpraševanje