Elektro  oprema

Izdelava elektro projektov

Izvajamo projektiranje in izdelavo elektro projektne dokumentacije krmilj in inštalacij. Projektna dokumentacija zajema potrebne izračune, vezalne in enopolne sheme, postavitve elektro omar (2D/3D) in pripadajoče kosovnice materialov. Projektiranje izvajamo skladno z IEC/ISO standardi za dotično področje (IEC/ISO 81346) in upoštevamo veljavno zakonodajo, pripadajoče direktive ter specifične zahteve naročnika.
Usposobljeni smo tudi za projektiranje krmilj in inštalacij v eksplozivno nevarnih atmosferah (Ex). Pri projektiranju uporabljamo močni licenčni CAD programski orodji, wsCAD in E-PLAN, ki nam omogočata tudi izdelavo pnevmatskih shem. Bistveni cilj pri izdelavi elektro projektov je izpolnjevanje naročnikovih zahtev in želja, s čimer želimo doseči učinkovito in optimalno dokumentacijo za nadaljnjo izvedbo.

Izdelava elektro krmilnih omar

Po predaji električne sheme v moderno opremljeno delavnico se začne faza izdelave elektro krmilne omare, kjer z modernimi orodji skrbimo za kakovostno izvedbo omar, postrojev in samostojnih strojev. V fazi izdelave elektro omare sodelujemo z naročnikom in se prilagajamo njegovim željam ter zahtevam ali pa izhajamo iz lastnih virov, ki stremijo k najsodobnejšim smernicam in standardom. Pri vgradnji komponent v omaro upoštevamo želje naročnika. Za brezhibno funkcionalnost in estetiko, v zaključni fazi vse izdelke preveri in testira še procesni kontrolor.

Ožičenje naprav

Ožičenje naprav in linij izvajamo pri naročnikih ali v svoji montažni delavnici, odločitev prepustimo kupcu. Vsa dela so vrhunsko izvedena, saj upoštevamo zahtevane standarde in želje kupcev, hkrati pa se zavedamo, da je kakovost izvedbe del ključnega pomena, zato skrbimo, da delo poteka nemoteno in je v skladu z dogovori kupcev ter našo politiko kakovosti.

Programiranje

Izvajamo programiranje logičnih sekvenčnih in tudi procesnih krmilj ter kombinacijo obeh, pri čemer uporabljamo strojno in programsko opremo proizvajalcev Siemens, Beckhoff, Unitronics ter National Instruments glede na zahteve krmilja in naročnikove želje. Programsko kodo optimalno razvijamo v programskem jeziku ST oziroma SCL, ki je skladen s standardom IEC 61131-3. Pri programiranju sledimo zahtevam industrije in specifičnim zahtevam naročnika. Izkušeni smo na področju avtomobilske, lesne, kovinarske in drugih industrij. Poleg programiranja PLC-jev razvijamo tudi intuitivne vmesnike HMI in nadzorne sisteme SCADA za upravljanje strojev in naprav. Po zahtevah naročnika razvijemo in implementiramo sisteme MES za spremljanje ter upravljanje proizvodnje, upoštevajoč načela Industry 4.0.

Robotika

Robotizacija in proizvodnja sta naravna partnerja. V samo nekaj desetletjih so industrijski roboti postali običajni v proizvodnih procesih v vseh panogah industrije. Slišite lahko veliko trditev o prednostih uporabe robotov v avtomatizaciji, vendar je pomembno vedeti, da je robot dober toliko kot njegov program. Pravzaprav je programska oprema tista, ki igra odločilno vlogo pri zagotavljanju visoke produktivnosti in donosnosti. Bolj ko bo program prilagojen specifičnim razmeram, večji bo izkoristek zmogljivosti robota, tega dejstva v marketinških materialih pogosto ne omenjajo. Glede na vaše potrebe lahko naši strokovnjaki pripravijo program za učinkovit zagon in nemoten potek proizvodnje, ki bo enostaven za uporabo.

Servis

Redno vzdrževanje in servisiranje je bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo ter natančno delovanje strojev in opreme. Po predhodnem dogovoru z naročnikom opravljamo intervencijska in preventivna vzdrževanja strojev, naprav ter avtomatiziranih linij. Prav tako poskrbimo za obnovo strojev, predelavo in rekonstrukcijo posameznih komponent ter elektro krmilnih sistemov.

Izdelamo novo ali obnovimo vaše stare elektro krmilje

Za potrebe funkcionalnosti novih strojev ali objektov se naročnik skupaj s strojnim konstruktorjem pogovori o želenih vgrajenih komponentah, nato se začne faza izdelave idejne zasnove projekta.

V primeru, da se naročnik odloči za predelavo že obstoječega ali zastarelega elektro krmilja, začnemo z izdelavo idejne zasnove po posvetu z njim.

Pošlji povpraševanje