Tipski izdelki

– Betonarne

Za potrebe gradbene industrije imamo razvit sistem krmilja in statistike za betonarne. Izvajamo tudi obnove in zamenjave krmilij obstoječih rabljenih betonarn.

Betonarne izdelujemo skupaj s podjetjem ZUP@VIB d.o.o., ki izdeluje tudi vso mehansko opremo. http://concrete-plants.eu/ 

 

– Krmilje za male hidroelektrarne do moči 500kW

Za nove in obstoječe male hidroelektrane izdelujemo elektrokrmilno opremo, ki vključuje elektro projekt, EKO, krmilni program, montažo in zagon.

Prilagodimo se željam naročnika. Krmilja izvajamo za tipe turbin Pelton in Francis.

Projekte na tem področju izvajamo skupaj s proizvajalcem turbin TINČK INŽENIRING d.o.o. http://www.hydro-tinck.com/

– Priprave za zapiranje steklenic in druge embalaže

Izdelujemo elektro krmilja za potrebe podjetja PROMI d.o.o.   http://promi.si/

Gre za različne zapiralne in dozirne naprave predvsem na področju živilske industrije in farmacije.